Algemene voorwaarden

Op alle door ons gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder naam van Anti- Models onder nummer 34177207. Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden anders dan onze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden in PDF